عنوان آزمایش: Bleeding Time

هدف: تعیین زمان سیلان خون از بریدگی به منظور انجام اعمال جراحی
وسایل مورد نیاز:
پنبه – الکل- لانست- کروند متر- کاغذ خشک کن
 روش کار:
بدون هیچ تحریکی لاله کوش را استریل کرده , کرونومتر را زده و سپس لانست میزنیم و هر ۳۰ ثانیه یک بار خون جاری شده با کاغذ خشک کن به صورت قطره قطره  و ضربه ای پاک میکنیم ; سپس تعداد لکه ها را شمرده و تقسیم بر ۲ میکنیم . عدد به دست آمده زمان سیلان است که به طور طبیعی ۱ الی ٣ دقیقه  میباشد                                                                     

                         ٢/تعداد لکه ها  = زمان سیلان   
* این آزمایش درنوزادان در پاشنه پا و در بزرگسالان از نرمه گوش انجام میگیرد.

/ 1 نظر / 37 بازدید

توضیحات کافی نبود و بازم ممنون.