موسیقی هدیه آسمانی


می گفت موسیقی از آسمان آمده است و از جنس این دنیایی نیست بلکه نسخه ای از عالم بالاست که به زمینیان هدیه شده است و به همین دلیل است که در اوج و فرود نت های آن در ساحل آن دنیا فرود می آیی بدون اینکه متوجه باشی ، تمامی مرزها و فاصله ها را از میان برداشته می بینی .

می گفت موسیقی طبیعت ، سلام خداوندی است به انسان. از صدای موزون چکاوک  و فاخته گرفته تا صدای به ظاهر نا موزون کلاغ ، از صدای جیرجیرک در دل شب گرفته تا صدای سهمگین والها در دریا ، از صدای شرشر باران گرفته تا صدای محزون باد بر شاخسارها ،همه و همه موسیقی ایی است برای وادار کردن  بشر برای حضور در این گردهمایی اطوار گوناگون ، تا اینکه چنگی به دل و تار خویش بزند و  سر از عوالم بالا در آورد  و با این خنیاگریهایش جواب سلام خداوندی را بدهد.

می گفت در آسمان شب غوغایی است. ستارگان با سکوت ظاهری خویش سمفونی بزرگی ترتیب داده اند که هر دل بیداری را در حیرت عجیبی فرو می برد از ماه گرفته که رهبر ارکستر است، و زهره که ویولن سل می نوازد، خوشه پروین که سنتور می زند، ستاره دنباله دار که هر از گاهی به دف می زند و فرشتگان را به سماع می نشاند همه و همه در سکوت پر خروش خویش عرشیان و فرشیان را به دست افشانی وادار می کنند.

می گفت خداوند صورت مطلق و نظم محض است و موسیقی تجلی و نمودی از آن صورت و فرم مطلق.

می گفت هر روز ما روز الستی دیگر است که در آن با "بلی" گفتنهای بی شماری مواجه ایم و موسیقی جواب آن "الست بربکم "است که در روز ازل به خالق خویش گفتیم و هر ساز و نوایی که در این عالم به گو ش می رسد ساز و نوایی است که در روز الست شنیده ایم و گرنه اینقدر با شنیدن آن ها هوش از سر ما نمی پرید!


/ 0 نظر / 39 بازدید