# هماتولوژی

روش استاندارد گزارش زمان پروترومبین (PT) با بهره گیری از شاخص INR

  بیماران تحت درمان با داروهای ضد انعقاد خوراکی نیاز به تعیین دقیق زمان PT دارند، ولی وجود منابع مختلف ترومبوپلاستین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 408 بازدید