# بیوشیمی_پزشکی

آنزیم آلکالین فسفاتاز(ALP)

مقادیر مرجع: بالغین:136-42  U/L کودکان: اطفال و کودکان(12-0 ساله):115-40 U/L کودکان با سن بالاتر(18-13 ساله): 230-50 U/L سالمندان: به طور جزئی بالاتر از بالغین است. تشریح ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 1110 بازدید