آزمایشات ارزیابی قند خون

نکات مهم در این آزمایشات ناشتا بودن بیمار- نحوه ی نمونه گیری و نگهداری نمونه است.

 

FBS :Fasting Blood Suger

BS :Blood Suger

2hpp :2 hours postprandial

GTT

HbA1C

Feroctoz amin

 

در تست FBS   بیمار باید 8 ساعت ناشتا بوده و بهتر است نمونه گیری صبح انجام شود. میزان نرمال آن با توجه به کیت و روش آزمایش متفاوت می باشد.در روش آنزیمی FBS نرمال در بالغین  mg/dl70- 110میباشد. 

برای تست BS   نیازی به ناشتایی نیست و در در هر ساعت از شبانه روز می توان آنرا انجام داد.

برای انجام تست  2hppابتدا بیمار باید ناشتا بوده و نمونه گیری انجام میشود (مانند FBS ) سپس از بیمار خواسته می شود طی 5-10 دقیقه یک وعده صبحانه ی کربوهیدراتی میل کند وبعد تا 2 ساعت هیچ چیز نخورد ودر پایان 2 ساعت در آزمایشگاه  جهت نمونه گیری مجدد حضور داشته باشد. موارد استفاده از 2hpp:

در صورتی که FBS  نرمال بوده ولی علائم دیابت وجود داشته باشد.

در صورتی که پزشک بخواهد دز دارویی را برای بیمار دیابتی تنظیم کند.

 

تست GTT  برای تشخیص دیابت نهفته است . همانند 2hpp  ابتدا از بیمار ناشتا نمونه گیری می شود(FBS ) سپس به بیمار محلول GTT که حاوی گلوکوز است داده می شود و هر 30 دقیقه نمونه گیری انجام میشود نمونه گیری را تا 5 ساعت بصورت زیر ادامه می دهیم.

FBS – محلول GTT – 30 min – 1h – 2h – 3h – 4h – 5h

میزان گلوکوزی که به افراد می دهیم متفاوت است:

بالغین باردار gr 100

بالغین غیر باردار gr  75

کودکان به ازای هر kg  وزن gr 75/1

 

تست HbA1C تنها روشی است که از خون تام برای انجام آن استفاده میشود برخلاف سایر روش ها که آزمایش بر روی سرم یا پلاسما (ترجیحا سرم) صورت میگیرد.

در این روش درصد گلیکوزیله شدن Hb را می سنجیم.

%85 هموگلوبین گلیکوزیله بصورت هموگلوبین A1C  است.

کاربرد این تست در مراحل درمانی است و بر خلاف FBS  وضعیت بیمار را در60 روز گذشته( نیمه عمر گلبول های قرمز) و یا در طی درمان میتوانیم بسنجیم.

 

در آزمایش Feroctoz amin میزان آلبومین گلیکوزیله سنجیده می شود.

نیمه عمر آلبومین 17 روز است در نتیجه این تست وضعیت بیمار را طی 17 روز اخیر نشان می دهد.

در کنترل اولیه برای قند خون های بالا از این روش استفاده میشود.

 

پپتید c   در ساختمان انسولین وجود دارد .سنجش پپتیدc نشانگر میزان انسولین آندوژن است.

/ 2 نظر / 220 بازدید
مرتضی

لطفادر مورد صفات کشت لیستریا مونوسیتوژن توضیح بدید

nazanin

weblogetun fogholadas tamame matalebe morede niyaze reshteye olom ro dare mamnunam azatun,movafagh bashid[گل]