پست های ارسال شده در شهریور سال 1389

لوسمی پرومیلوسیتیک حاد- سلاحی برای تمایز سلولی

  لوسمی میلوئید حاد (AML(Acute myeloid leukemia بصورت نامیرا سلولهای پروژنیتور میلوئید نابالغ را درگیر کرده و یک بیماری هتروژن است. مطالعات ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 479 بازدید

روش استاندارد گزارش زمان پروترومبین (PT) با بهره گیری از شاخص INR

  بیماران تحت درمان با داروهای ضد انعقاد خوراکی نیاز به تعیین دقیق زمان PT دارند، ولی وجود منابع مختلف ترومبوپلاستین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 532 بازدید