روش­های استاندارد جهت تشخیص انواع انگل­ها درمدفوع

اساس این روش­ها آن است که کیست­های تک یاخته­ها، اووسیست، تخم کرم­ها و لاروها از مواد اضافی موجود در مدفوع بوسیله عمل سانتریفوژ نمودن و با اساس تفاوت در وزن مخصوص جدا می­گردد.

1-       روش استاندارد شناورسازی با سولفات روی (Zinc sulfate flotation) در روش شناور سازی، کیست­های تک یاخته و بعضی از تخم کرم­ها از مواد اضافی موجود در مدفوع، بر اساس استفاده از یک مایع با وزن مخصوص بالا، جدا می­گردند. عناصر انگلی در سطح مایع مشاهده و مواد اضافی در ته لوله باقی می­ماند. این روش آسان­تر از روش رسوب گیری است، اما به هر حال بیشتر تخم کرم­ها مانند تخم­های دریچه دار و یا تخم­های خیلی سنگین مانند تخم آسکاریس غیر بارور با این روش تغلیظ نمی­گردند.

باید وزن مخصوص محلول سولفات روی در حد معینی باشد و نیز همه ارگانیسم­هایی که در سطح مایع و در رسوب تجمع حاصل کرده­اند، جدا گردیده و تشخیص داده شوند. باید نمونه در مدت 15 تا '20 بعد از مرحله سانتریفوژ نهایی بررسی شود، در غیر این صورت ارگانیسم شکل طبیعی خود را از دست داده و یا تخریب می­گردد.

نمونه: باید تازه باشد و یا در محلول نگهدارنده مانند فرمالین 5 یا 10 %  بافره و یا SAF = Sodium Acetate – Acetic Acid – Formalin نگهداری شده باشد.

 -          برای نمونه­های خیلی آبکی مرحله سانتریفوژ روش تغلیظ را می­توان حذف نمود.

مواد:

فرمالین 5 یا 10 % بافره یا SAF- سرم فیزیولوژی 0/85g%، محلول سولفات روی (کحلول آبی 33)، حدود 330 گرم سولفات روی را با آب مقطر (به میزان 670 میلی لیتر) به حجم لیتر برسانید.

وزن مخصوص محلول فوق باید جهت نمونه­های نگهداری شده در فرمالین به میزان 20/1 و برای نمونه­های تازه 18/1 باشد. در غیر این صورت باید بوسیله اضافه نمودن سولفات روی و یا آب مقطر تنظیم گردد و در بطری­های در پیچ دار ذخیره گردد. تاریخ انقضاء را به مدت 36 ماه بعد از تاریخ ساخت بر روی بر چسب شیشه بنویسد و یا در صورتی که وزن مخصوص از 02/0± واحد تغییر کرده باشد، باید محلول جدیدی ساخته شود.

روش کار:

1-       حدود 4g مدفوع تازه را داخل 10 میلی لیتر فرمالین 10% (درون یک ظرف مناسب از نظر حجم نهایی) بریزید. مدفوع و فرمالین را کاملاً مخلوط کنید. مخلوط را به مدت حداقل 30 دقیقه جهت ثابت شدن نگه دارید. اگر نمونه در محلول نگهدارنده فرمالین و یا SAF نگهداری شده است. مخلوط ماده نگهدارنده و مدفوع را به خوبی مخلوط کنید.

2-      نسبت به اندازه و قوام نمونه، تعداد کافی گاز مرطوب را روی هم قرار داده و ان را داخل یک قیف بگذارید. قیف را داخل یک لوله ته مخروطی گذاشته و حدود 8 میلی لیتر از مخلوط فوق را صاف نمائید تا رسوبی به اندازه 5/0 تا 1 میلی لیتر ایجاده کند. اگر نمونه در ماده نگهدارنده فرمالین و یا SAF قرار داده شده باشد، حدود 4-3 میلی لیتر کافی است مگر اینکه نمونه مدفوع در ابتدا کم باشد.

3-      محلول سرم فیزیولوژی 85/0% را تا سر لوله اضافه کنید و به مدت 10 دقیقه در دور 500g سانتریفوژ نمائید. مقدار رسوب به دست آمده باید حدود 5/0 تا 1 میلی لیتر باشد. رسوب خیلی غلیظ و با خیلی رقیق نشان دهنده روش نادرست تغلیظ است. (روش صحیح محاسبه تعداد دور در دقیقه بر اساس شعاع، که در سانتریفوژهای مختلف، متفاوت است در کتب مرجع موجود می­باشد).

4-      مایع رویی را دور ریخته و رسوب را در 1 تا 2 میلی لیتر سولفات روی به حالت سوسپانسیون در آورید و سپس تا 3-2 میلی لیتری لبه لوله را با محلول سولفات روی پر کنید.

5-      به مدت یک دقیقه در دور 500g سانتریفوژ کنید. اجازه بدهید که بدون هچ دخالتی سانتریفوژ کاملاً متوقف شود. دو لایه تشکیل می­گرددو مقدار کمی رسوب در ته لوله و یک لایه سولفات روی در بالای لوله مشاهده می­شود.

کیست تک یاخته­ها و بعضی از تخم کرم­ها در سطح و بعضی از تخم­های سنگین و یا دریچه دار در رسوب قرار می­گیرند.

6-      بدون اینکه لوله را از سانتریفوژ خارج کنید، یک یا دو قطره از سطح مایع را با کمک یک پی­پت پاستور و یا یک لوپ سیمی حرارت داده و سرد شده بردارید و روی یک لام بگذارید.

هرگز لوپ را به طور عمقی وارد مایع نکنیدو بلکه فقط با سطح آن را به طریقی تماس دهید که لوپ موازی با سطح مایع قرار گیرد (نه اینکه با آن سطح با آن زاویه °90 بسازد). مطوئن باشید که نوک پی­پت یا لوپ زیر سطح مایع وارد نشود.

7-      یک لامل 22×22 و یا 24×22 میلی متر روی آن قرار دهید. جهت آماده سازی نمونه از محلول لوگل می­توان استفاده نمود.

8-      با عدسی با بزرگ نمایی (10×) تمام سطح لامل را بررسی کنید.

9-      اگر مورد مشکوکی مشاهده گردید، با بزرگ نمایی (40×) برای مطالعه جزئیات بیشتر استفاده نمائید. باید حداقل 3/1 سطح لامل را بررسی کنید، حتی اگر مورد مشکوکی مشاهده نگردید.

10-    قبل از آزمایش و یا بعد از آن می­توان لام مرطوب را جهت آموزش به دیگران در یک پلیت محتوی کاغذ مرطوب در روی یک اپلیکاتور و یا پایه مخصوص لام قرار دهید. هوای محفظه باید کاملاً مرطوب باشد اما خیس نباشد.

گزارش نتایج:

مثال­هایی از گزارش مثبت شامل:

Giardia lamblia cysts present.

Trichuris Trichiura eggs present.

Few macrophages present.

Moderate WBCs present.

می­باشد.

نکات قابل توجه در روش:

 -     استفاده از آب لوله کشی می­تواند جایگزین استفاده از سرم فیزیولوژی گردد. بعضی از کارکنان ترجیح می­دهند که در تمام مراحل روش به جای آب، محلول فرمالین 5%  یا 10% استفاده کنند.

 -     اگر نمونه­ها در SAF نگهداری شده اند، آزمایش از مرحله 2 شروع می­شود.

 -     اگر در مورد نمونه­های تازه از آب لوله کشی استفاده شود، ممکن است انگل بلاستوسیستیس هومینیس از بین برود.

 -     اگر ترجیح می­دهید که جهت نمونه برداری لوله­ها را از سانتریفوژ خارج نمائید، دقت کنید که قبل از نمونه برداری مایع تکان نخورد.

 -     بعضی از کارکنان ترجیج می­دهند که مقدار کمی سولفات روی را به سطح لوله اضافه کرده، به نحوی که سطح مایع یک برآمدگی کوچک محدب شکل را تشکیل دهد و سپس یک لامل بر روی سطح آن قرار دهند. باید '5 صبر نموده و در این مدت لوله را تکان ندهید، سپس لامل را با دقت از روی لوله برداشته و جهت بررسی روی یک لام قرار دهید. محدودیت­های روش: تک یاخته­های مشاهده شده در نمونه باید بوسیله روش رنگ آمیزی دائمی تائید شوند. بعضی از تک یاخته­ها کوچک بوده و تشخیص آنها با این مشکل می­باشد.

باید حداکثر در فاصله زمانی 5 دقیقه بعد از توقف کامل سانتریفوژ، سطح مایع جهت بررسی، برداشت گردد چون هر چه تماس ارگانیسم­ها با محلول سولفات روی بیشتر شود، امکان اینکه شکل طبیعی خود را از دست دهند، بیشتر می­باشد، به طوری که اگر کیست پروتوزوئرها و تخم کرم­های دارای دیواره ضخیم بیشتر از چند دقیقه در تماس با محلول سولفات روی با وزن مخصوص بالا قرار بگیرد، ممکن است متلاشی شده و یا شکل طبیعی خود را از دست بدهد.

اگر از روش شناور سازی، به عنوان تنها روش تشخیصی استفاده می­کنید، باید سطح مایع و هم رسوب آن را بررسی کنید تا مطمئن شوید که همه ارگانیسم­ها را جدا نموده و تشخیص می­دهید. به هر حال روش تغلیظ فرمالین- اتیل استات (اتر) لازم به بهترین روش جهت جداسازی و تشخیص تخم کرم­ها، کیست، تک یاخته­ها و .... می­باشد.

روش استاندارد رسوب سازی (Sedimentation Standard Methods)

روش استاندارد فرمالین اتیل استات (اتر)

جهت جدا سازی همه انواع تک یاخته­ها، اووسیست­ها، تخم کرم­ها لاروها مناسب می­باشد. در این روش ارگانیسم­های سنگین­تر در مقایسه با عناصر سبک­تر محلول زوردتر ته نشین می­شود و علاوه بر مراحل سانتریفوژ، مراحل صاف کردن از بین بردن چربی را شامل می­گردد. در مرحله صاف کردن قطعات بزرگ و مواد اضافی مدفوع به وسیله صاف کردن از طریق چند لایه گار مرطوب گرفته می­شوند.

ترکیبات از بین برنده شامل اتر، اتیل استات، Hemo  - De  و یا ترکیبات گزیلن (Xylene) می­باشد که چربی­های مدفوع را حل کرده و مواد اضافی را شناور می­سازد، اما به تخم کرم­ها، لاروها و یا کیست پروتوزوئرها آسیبی نمی­رساند. معمولاً در این روش تروفوزوئیت تک یاخته­ها خراب شده و یا از بین می­رود.

مناسب­ترین روش تغلیظ استفاده از اتیل استات و ترکیبات دیگر مانند Hemo – De به جای اتر است که علت آن حفظ سلامتی افراد می­باشد. این ترکیبات دقیقاً همان عمل اتر را انجام می­دهند.

روش­های تغلیظ را می­توان روی نمونه­های نگهداری شده در Polyvinyl Alcohol = PVA انجام داد، اما ممکن است در مرحله از بین بردن چربی، بعضی از ارگانیسم­ها به خصوص پروتوزوئرها خراب شوند. بنابراین همان طور که در جزوه قبلی ذکر گردید بهتر است که عمل تغلیظ را روی نمونه­های نگهداری شده در فرمالین و عمل رنگ آمیزی را روی نمونه­های نگهداری شده در PVA انجام داد.

برای نمونه­های آبکی باید استفاده از یک مرحله سانتریفوژ (10 دقیقه در دور 500g) جایگزین روش تغلیظ معمولی گردد. (روش صحیح محاسبه تعداد دور در دقیقه بر اساس شعاع که در سانتریفوژهای مختلف، متفاوت است، در کتب مرجع موجود می­باشد).

مواد و معرف­های لازم:

1-       مواد از بین برنده چربی مانند اتیل استات و ......

2-      فرمالین 5 یا 10 درصد بافر شده و یا Sodium Acetate – Acetic Acid – Formalin = SAF

3-      Nacl 85/0 %

4-      محلول لوگل

روش کار:

1-       حدود 4 گرم از مدفوع تازه را داخل 10 میلی لیتر فرمالین 10% (در یک ظرف مناسب از نظر حجم نهایی) مخلوط کرده و اجازه دهید که جهت ثابت شدن عناصر انگلی موجود در مخلوط، به مدت 30 دقیقه بماند اگر نمونه در محلول نگدارنده مانند فرمالین 5 یا 10 درصد و یا SAF گردیده است، آن را کاملاً مخلوط کنید.

2-      در رابطه با مقدار و قوام مدفوع، تعداد کافی گاز مرطوب را روی هم قرار داده و سپس آن را داخل قیف بگذارید. قیف را داخل یک لوله ته مخروطی 10 میلی لیتری و یا لوله­های مخصوص ساتریفوژ قرار دهید. شکل ته لوله باید به نحوی باشد که مقدار کافی رسوب (0.5ml – 1ml) ایجاد کند. معمولاً 8 میلی لیتر فرمالین و مدفوع آماده شده صاف می­گردد. اگر نمونه در ماده نگهدارنده فرمالین یا SAF نگهداری شده است، حدود 3 میلی لیتر از آن کافی است مگر اینکه نمونه حاوی مقدار خیلی کمی مدفوع باشد.

3-      محلول سرم فیزیولوژی را تا نوک لوله اضافه منید و به مدت 10 دقیقه در دور 500g سانتریفوژ نمائید.

4-      روی محلول را خالی کنید، رسوب به دست امده باید حدود 0.5ml تا 1mlباشد. دوباره رسوب را در سرم فیزیولوژی به حالت سوسپانسیون درآورده و تا نوک لوله را پر نمائید و مجدداً به مدت 10 دقیقه در دور 500g سانتریفوژ نمائید.

در صورتی که بعد از مرحله اول شستشو، تفاوت رنگ کمی بین رسوب و مایع رویی مشاهده گردید می­توان مرحله دوم شستشو را حذف نمود و اگر محلول روئی تیره بوده و با کدورت زیادی داشت مایع روئی را خالی نموده و دوباره عمل سانتریفوژ را با محلول سرم فیزیولوژی تکرار کنید.

5-      مایع روئی را خالی نموده و ان قدر فرمالین 10% به رسوب ته لوله اضافه نمائید که 3/2 لوله را پر نماید سپس اجازه دهید که قبل از اضافه کردن مواد از بین برنده چربی، به مدت حداقل 10 دقیقه بماند.

اگر مقدار رسوب ته لوله خیلی کم و یا نمونه اصلی مقدار زیادی موکوس باشد، مواد از بین برنده چربی را (مرحله 6) اضافه ننمائید و به عوض آن مقداری فرمالین اضافه و آن را سانتریفوژ نموده و سپس مایع روئی را خالی کرده و رسوب باقی مانده را بررسی نمائید.

6-      4 تا 5 میلی لیتر اتیل استات و یا دیگر مواد از بین برنده چربی را اضافه کنید. در لوله را با چوب پنبه ببندید و ان را حداقل به مدت 30 ثانیه به شدت تکان دهید. لوله را طوری نگه دارید که چوب پنبه دور از صورت شما و یا همکارتان باشد.

7-      15 تا 30 ثانیه صبر کنید و سپس با دقت چوب پنبه را بردارید.

/ 5 نظر / 172 بازدید
مرتضی باقرزاده

[ناراحت] سلام من که چیزی نفهمیدم ولی خوب سعی میکنم کم کم همه ی پستهاتون رو بخونم که کمی سر در بیارم[نگران] مرسی از لطفتون[گل]

یه آشنا

سلام خسته نباشید تزیینات وبلاگتون خیلی باحاله آدمو شاد میکنه[لبخند] موفق و سربلند باشید

شهرام

سلام بسیار مفید بود اگه میتونی برام توسط ایمیل بفرست ممنون میشم

آرزو

خیلی خوب بود