بیماری های خارج روده ای هلیکوباکتر پیلوری

 

 

 

 

1-بیماری های کبدی-صفراوی (diseasesHepatobiliary )

 

در بعضی حیوانات گونه های مختلفی از هلیکوباکتر از صفرا، کیسه صفرا و بافت کبد و همچنین در انسان از بیماران دچار بیماری های کبدی-صفراوی ایزوله شده است. وجود DNA گونه های مختلف هلیکوباکتر در کبد بیماران با سیروز ناشی ازهپاتیت C ( همراه با کارسینومای هپاتوســلولار ) نیز مشخص شده است. باکتری با تولید آمـــــونیوم ( ناشی از فعالیت آنزیم اوره آز ) به عنوان یک فاکتور خطر مستقل در ایجاد انســــــفالوپاتی کبــــــــــــــــــــدی (Hepatic encephalopathy) می باشد.در این راستا مطالعات بیشتری نیاز بوده تا ارتباط بین عفونت H.pylori، H.hepaticus و H.bilis و تغییرات پاتولوژیکی کبد در انسان مشخص شود. وجود و میزان  DNA، H.bilis در صفرای بیماران با سرطان کیسه صفرا یا سرطان مجاری صفراوی نسبت به بیماران با بیماری صفراوی بالاتر بوده است. شخصی به نام Sheta وجود DNA هلیکوباکترپیلوری و همراهی این باکتری با سنگ صفرا را نیز مشخص نموده است. نکته مورد توجه در این رابطه این است که بیشتر مطالب منتشر شده در مورد وجود گونه های هلیکوباکتر و بیماری های صفراوی بر پایه تکنیک های ملکولی است. در این تکنیک فقط DNA ارگانیسم مشخص شده و شواهدی از باکتری زنده در صفرا وجود ندارد.

2-بیماری برگشت اسید از معده به مری(Gastrooesophageal Reflux (GERD

در بعضی مطالعات نقش H.pylori در پاتوژنز GERD مشخص شده ولی هنوز به اثبات نرسیده است. بر اساس نتایج اپیدمیولوژی نظرات مختلفی بین این دو متغیر وجود دارد. در جوامع غربی ، زمانی که شیوع H.pylori در آنها کاهش می یابد متعاقب آن موارد GERD و آدنوکارسینومای از مری نیز افزایش می یابد. همچنین شیوع عفونت به H.pylori در بین بیمارانی که از GERD رنج می برند کمتر دیده شده است. در مجموع از نتایج بالا این مطلب بدست می آید که  ارتباط بین H.pylori و GERD معکوس و به صورت منفی می باشد.

3-بیماری های قلبی-عروقی(diseasesCardiovascular ):

گزارشاتی از همراهی بین H.pylori وایجاد بیماریهای قلبی-عروقی منتشر شده است. باکتری ممکن است باعث سکته قلبی شده که این کار را از طریق افزایش ایجاد ترومبوز ( در اثر بالا رفتن سطح فیبرینوژن خون ) انجام دهد. همچنین نتایج ضعیفی از ارتباط سرولوژی مثبت H.pylori و بیماری ایـــــــــــــــــــــسکمیک قلبی (Ischemic Heart Disease ) و مرگ ناشی از آن نیز وجود دارد.

4-بیماری های عروقی-مغزی (  diseasesCerebrovascular):

ارتباط و همراهی بین H.pylori و بیماری ایسکمیک عروقی (Vascular Ischemic disease ) طی چندین مطالعه مختلف ارائه شده است. این مطالعات نشان می دهد که تست سرولوژی مثبت باکتری در موارد سکته مغزی ترومبوتیک( thrombotic ) افزایش می یابد.بنابراین H.pylori  ممکن است به عنوان یک فاکتور خطر مستقل در ایجاد سکته آتروترومبوتیک باشد. نکته دیگر در این نوع موارد، بیماری میگرن می باشد. عفونت H.pylori در این افراد معمول بوده و بعد از درمان و ریشه کنی باکتری ، کاهش قابل ملاحظه ایی در شدت، دوام و تکرر حملات ناشی از میگرن دیده شده که نقش باکتری را در این روند نشان می دهد. مطالعات دیگری در حال انجام است تا ارتباط عفونت H.pylori با دیگر اختلالات عروقی مثل فشار خون سیستمیک، آریتمی ایدیوپاتیــــــــک ( Idiopathic ) و پدیده رینود ( Raynaud ) را شرح دهد.

5-اختلالات پوستی (  diseasesDermatological ):

در یک مطالعه مورد/شاهدی ( Case/Control ) احتمال نقش H.pylori در بیماری لیکن پلان ( Lichen planus ) – نوعی بیماری التهابی پوست بوده که اغلب همراه با پاپول های پهن و عریض به صورت لکه های محدودی تظاهر می کند- را مطرح کرده است. Schneider و همکارانش ارتباط بین این باکتری و بیماری پسوریازیس ( Psoriasis ) رانیز گزارش کرده اند. همچنین شیوع بالای عفونت H.pylori  در بیماران روزاســـه ( Rosacea ) نیز دیده شده ولی بهبودی علائم این بیماری بعد از درمان ضد باکتریایی مشخص نشده است. در مواردی بیماران با کهیر  ( Urticaria ) مزمن ارتباط معنی داری را با عفونت H.pylori نشان می دهند. همچنین گزارشات موردی از پورپورای هنوخ شوئن لاین ( Schonlein-Henoch )، طاسی ( Alopecia )، در ماتیت آتوپیک ( Dermatitis atopic ) و سندرم Sweet در زمان عفونت با این ارگانیسم گزارش شده است.

6-اختلالات خود ایمنی ( Autoimmune diseases)

تست های سرولوژیکی، ارتباط بین عفونت H.pylori در زنان با بیماری تیرویید و آنتی بادی بر علیه تیروگلوبولین ( thyroglobulin ) را تعیین و مشخص کرده است. مطالعات دیگر ، آنتی بادی اتوایمیون بر علیه تیروگلوبولین و تیرویید پر اکسیداز ( Thyroid peroxidase ) را مرتبط با آنتی بادی تولید شده بر علیه H.pylori دانسته اند. تحقیقات گسترده دیگری در حال انجام است تا ارتباط این عفونت با بیماری های مختلف از جمله آرتریت روماتویید (Rhrumatoid arthritis)، اسکلرودرما ( Scleroderma ) و سندرم شوگرن ( Sjogren  ) را ثابت کند. همچنین به نظر می رسد که ارتباط بین عفونت H.pylori با بیماری های آتوپیک، آسم و آلرژی به صورت معکوس باشد.

7-اختلالات خونی ( diseasesHematological )

اخیراً چندین مطالعه سرواپیدمیولوژی مختلف، ارتباط بین آنمی فقر آهن و عفونت H.pylori  را مطرح می کند. در این بیماران شیوع عفونت به این باکتری بالاتر از دیگر بیماران گزارش شده است. مطالعه ای در این رابطه نشان می دهد که آلوده بودن افراد به این باکتری باعث کند شدن روند بهبودی از این نوع آنمی شده و ریشه کنی باکتری جهت بهبودی بیماری ضروری می باشد. همچنین گمان می رود که دیگر اختلالات گوارشی از جمله آنمی همولیتیک اتوایمیون و آنمی وخیم (anemia  Pernicious ) با عفونت H.pylori ارتباط مستقیمی داشته باشد. نقش باکتــری در پاتوژنزیز پورپورای ترومبــوسیتیک ایــدیــوپاتیک ( Idiopathic thrombocytic purpura ITP ) نیز  توصیف شده است.

8-بیماری های تنفسی ( diseasesRespiratory )

کلونیزاسیون H.pylori در دهان توسط متدهای تشخیصی مختلف از جمله کشـت و PCR تعیین شده است. شواهد و مطالعات اولیه برپایه آزمون های سرولوژیکی ، ارتباط بین عفونت H.pylori و بیماری های مرتبط با دستگاه تنفسی را مطرح نموده ، ولی این نتایج نیاز به تحقیقات گسترده تر دارد. هیچ یافته ایی از ارتباط مستقیم باکتری و برونشکتازی ( Bronchiectasis ) ثبت نشده است.

9-دیگر اختلالات:

  بحث های مختلفی در مورد محل استقرارH.pylori وجود دارد. عود عفونت در بیماران بعد از درمان آنتی باکتریال این مطلب را نشان می دهد که باکتری ممکن است در محل هایی غیر از بافت معده مخفی و کلونیزه شود.  یکی از این مکان ها حفره دهان است. نقص در حذف ارگانیسم از دهان ممکن است منجر به کلونیزاسیون مجدد آن در معده شود. در مطالعات اخیر، ارتباط بین Hyperplastic polyposis معده و عفونت H.pylori ارائه شده است. همچنین نتایج بحث انگیز دیگری نشان می دهد که عفونت با H.pylori ممکن است باعث القاء تهوع و استفراغ در زنان حامله ( Hyperemesis gravidarum ) شود. در ضمن ارتباط آدنوما یا سرطان کولون با این باکتری نیز شک برانگیز است. یک گزارش مورد/شاهدی در رابطه با ابتلا بیماری با این باکتری و سرطان پانکراس نیز ارائه شده است. شیوع باکتری در بین بیماران با چاقی دیابتی به طور قابل توجهی بیشتر از افراد غیر دیابتی می باشد. همچنین آنتی ژن های H.pylori ( به روش هیستوشیمیایی ) در گلومرول بیماران با نفروپاتی ممبرانوس ( Membranous nephropathy ) تعیین شده ، که ممکن است ارتباط بین آنها وجود داشته باشد. یافته های مختلف از همراهی بین عفونت H.pylori و کاهش رشد و کم هوشی در بچه ها و همچنین تشنج ( Epilepsy ) خبر می دهند. شیوع بالای عفونت در بیماران یونانی با گلوکوم زاویه باز ( Open-angle glaucoma ) نسبت به گروه کنترل نیز حائز اهمیت بوده و ریشه کنی باکتری ممکن است اثرات مثبتی در پارامترهای گلوکوم داشته باشد. Chiba و همکارانش نسبت بالایی از آنتی بادی IgG ضد H.pylori را در مایع مغزی-نخاعی بیماران با سندرم گیلن باره (  Gullain Barre )( بویژه در تیپ motor axonal ) شناسایی کردند.

همانطور که اشاره شد H.pylori ممکن است در حفره دهان کلونیزه شده و حتی بعد از درمان مناسب و موفقیت آمیز نیز از بین نرفته و در آن ناحیه باقی بماند. چندین مطالعه نشان می دهد که پستان زنان ممکن است توسط این باکتری کلونیزه شود. در این روند، باکتری در زمان تحریک پستان با دهان ( در طول فعالیت جنسی ) وارد مجاری شیری شده که ممکن است مواردی از تغییر به صورت پستان فیبروکیستیک (  Fibrocystic breast ) را در سینه زنان ایجاد نماید. یک مورد از تغییر فیبروکیستیک دردناک در یک زن 27 ساله مشاهده شد که بعد از درمان او با داروهای ضد H.pylori این بیماری بهبود پیدا کرد که شاید نشان دهنده تاثیر باکتری در این جریان باشد.

بحث:

اگر چه نقش H.pylori در ایجاد این بیماری ها دور از انتظار نیست ولی در مجموع قضاوت کامل و منطقی در مورد ارتباط این عفونت با سایر بیماری های ذکر شده در بالا کاری مشکل و زمان بر است و برای پی بردن به این موضوع نیاز به تحقیقات گسترده و فراوانی در این راستا بوده زیرا که ناگفته ها در مورد این باکتری زیاد و هنوز جای بحث و مطالعه دارد.

/ 0 نظر / 433 بازدید