نامگذاری آنزیمها

نامگذاری آنزیمها

در گذشته اسامی آنزیمها بر پایه تخصص آنها یا توان عملشان بر روی یک ماده خاص انتخاب می‌شد. آنزیمهایی که پلی پپتیدها را به قطعات کوچکتری از زنجیرههای پپتیدی یا به اسیدهای آمینه تجزیه می‌کنند، بطور کلی پروتئینازها ، نامیده می‌شوند و ... .

در حال حاضر نامگذاری جدید آنزیمها بطور رسمی بر بنای پیشنهادات کنفرانسهای بین‌المللی
بیوشیمی صورت می‌گیرد. در تقسیم‌بندی جدید آنزیمها را بر حسب واکنشهای شیمیایی که رهبری می‌کنند، به 6 گروه تقسم بندی می‌کنند:

اکسیدو ردوکتازها - ترانسفرازها - هیدرولازها - لیازها - ایزومرآزها و لیگازها.

/ 2 نظر / 13 بازدید
ساجده فاضلی

سلام گلم اطلاعات عمومی ای که می دی خیلی خوبه ... به درد همه می خوره به روزم سبز باشی گلم[قلب]

یه محیط زیستی

سلام مطالب وبلاگتون خیلی خوبه ولی رنگ قالب وبلاگ باوجود قشنگیش چشم آدم رو اذیت میکنه همیشه قالب های سفید با خط سیاه راحتترن