تاثیر مصرف غذاهای چرب در افزایش احساس گرسنگی

خوردن غذاهای چرب ، اشتها و احساس گرسنگی را تشدید می کند.
به گزارش شبکه خبر، بررسی حیوانات آزمایشگاهی نشان می دهد ، با مصرف غذاهای چرب ، ترشح هورمون گرلین افزایش می یابد.
گرلین هورومونی است که میزان اشتها و دریافت غذا را تنظیم می کند و با افزایش ترشح این هورمون ، میل به مصرف غذا نیز افزایش می یابد.

/ 0 نظر / 10 بازدید