چرا بعضی‌ها تا 100 سالگی عمر می‌کنند؟

 

دانشمند‌ان در پژوهشی جدید یکی از کلیدهای آشکار و اصلی افزایش طول عمر را شناسایی کردند.

 

 به گفته دانشمند‌ان این کلید مهم در واقع یک مکانیسم موروثی ترمیم سلولی است که پیری را به تعویق انداخته و احتمالا از بروز بیماری‌ها پیشگیری می‌کند.
محققان می‌گویند: کشف این مکانیسم ممکن است به تولید داروهای ضد پیری منجر شود.
این پژوهش روی ساختار تلومرها که پایانه‌های کروموزومی هستند و نقش مهمی در فرایند پیری ایفا می‌کنند، انجام شده است.
کشف محققان در زمینه‌ تلومرها امسال برنده جایزه نوبل پزشکی شد.این محققان دریافته‌اند افرادی که بیشترین طول عمر را دارند، وارث نوع فوق‌العاده فعال آنزیمی موسوم به تلومراز هستند که عملکرد بازسازی تلومرها را بر عهده دارد.
پروفسور یوسین سو، استاد دانشگاه یشیوا در ژاپن با انتشار مطالعات اخیر خود در نشریه پیشرفت های آکادمی ملی علوم، خاطر نشان کرد: افرادی که به شکل منحصر به فرد بیش از دیگران عمر می‌کنند و تا سن 100 سالگی می‌رسند، می‌توانند بهتر طول تلومرهای خود را حفظ کنند و این حفظ طول تلومرها عامل ژنتیکی دارد و در تمام انسان ها وجود ندارد.
محققان تاکید کردند: تلومرها نقطه تمرکز برای انجام تحقیقات در زمینه‌ مقابله با پیری در طول سال‌ها بوده‌اند

 

/ 0 نظر / 13 بازدید