درمانهایی جدید برای بیماری ms

دانشمندان مشخص کرده اند که مولکولی تحت عنوان  CD166/ALCAM در مهاجرت سلولهای سیستم ایمنی از طریق سد خونی-مغزی(BBB )  به سیستم عصبی مرکزی(CNS  ) نقش مهمی داشته و مهاجرت این سلولها در ایجاد بیماریهای التهابی سیستم عصبی مرکزی مانند MS نقش مهمی دارند. محققین از مقایسه مدل آزمایشگاهی سد خونی- مغزی انسان با یک موش آزمایشگاهی مبتلا به انسفالومیلیتیس اتوایمیون  به نتایج جالبی دست یافتند. در واقع در حالت نرمال و سلامت تنها تعداد محدودی از سلولهای سیستم ا یمنی قادر به عبور از سد خونی-مغزی میباشند در حالیکه در بیماری MS و سایر بیماریهای التهابی CNS به دلیل افزایش نفوذپذیری BBB تعداد بیشتری از سلولهای سیستم ایمنی قادر به عبور از BBB و نفوذ به CNS بوده و باعث آسیب به میلین سلولهای عصبی میشود. دیده شده که سلولهای TH1 (گروهی از لنفوسیتهایT ) با تولید سیتوکینهایی مانند interleukins 17 and 22 باعث انفیلتراسیون BBB شده و در نتیجه در ایجاد پاسخ های التهابی نقش مهمی را بازی میکنند. در حال حاضر برای درمان بیماران MS داروهایی با مهار مولکولهای چسبندگی لکوسیتی وجود داشته که این داروها مهاجرت سلولهای ایمنی به CNS را کاهش و در نتیجه باعث کاهش التهاب CNS میگردند. از جمله عوارض مصرف این داروها کاهش مقابله و مبارزه با عفونتهای ویروسی CNS میباشد. دیده شده که درمان با داروهای بلوک کننده ALCAM/CD166 در حالی میتواند باعث کاهش مهاجرت سلولهای سیستم ایمنی  به CNS  شود که اثری برروی سلولهای CD8+ T  نداشته و در نتیجه باعث کاهش توانایی سیستم ایمنی بدن برای از بین بردن سلولهای آلوده به ویروس در CNS نمیشود. بنابراین امروزه در حال بررسی روی این گروه درمانها برای درمان مبتلایان به MS میباشند.

/ 0 نظر / 30 بازدید