لیپیدها یا چربی ها

تعریف لیپیدها یا چربیها مواد طبیعی حیوانی یا گیاهی هستند که:
§ در آب نامحلول اند.
§در بعضی از حلالهای آلی مانند:
§ اتر کلروفرم بنزن و الکل گرم و غیره حل می شوند.

طبقه بندی لیپیدها 

  لیپدیها را به دسته های مختلف زیر طبقه بندی می کنند.    

1- اسیدهای چرب

2 - چربیهای خنثی (گلیسیریدها)

3 - مومها

4- فسفولیپیدها   الف- گلیسروفسفولیپیده

                       ب-  اسفنگوفسفولیپیدها

5 - استروئیدها

آزمایشهای لیپیدها

1 - حلالیت

 مقدار جزئی پیه گوسفند را در هر یک از چهار لوله آزمایش بریزید. به هر کدام به ترتیب 3 میلی لیتر از حلالهای آب - الکل اتیلیک ـ اتروکلروفرم بیلفزائید. ومیزان حلالیت یا عدم حلالیت چربی را در هر کدام مشاهد ه و گزارش کنید. سپس محتوی لوله چربی و الکل اتیلیک را گرم نموده و نتیجه را یادداشت کنید.

2 - هیدرولیز گلیسریدها

25 میلی لیتری آب و 50 میلی لیتر سود 10% و 4 میلی لیتر از یک تری گلیسرید (پیه ذوب شده)در یک بشر می‌ریزیم .مدت یک ساعت مخلوط را می‌جوشانیم. باید از کم شدن حجم محلول جلوگیری نمود. تری گلیسرید  هیدرولیزوصابونی می شود.

3 - آزمایش چربیهای اشباع نشده


الف) واکنش چربیهای اشباع نشده با ید.


چند قطره روغن زیتون را در 2 تا 3 میلی لیتر کلروفرم حل کنید. چند قطره محلول الکلی کلرور مرکوریک 5 درصد و چند قطره محلول الکلی ید رقیق بدان بیافزائید.رنگ قهوه ای ید از بین می رود. ( Cl2Hg نقش کاتالیزور را دارد)

ب) اکسیداسیون چربی های اشباع نشده به وسیله پرمنگنات پتاسیم

چند قطره روغن زیتون را در چند میلی لیتر محلول کربنات سدیم حل کنید. سپس چند قطره محلول رقیق پرمنگنات پتاسیم بدان بیافزائید. رنگ پرمنگنات از بین می رود (کربنات سدیم با ایجاد PH قلیایی موجب حل شدن چربی در فاز آب می شود).  ازبین رفتن رنگ پرمنگنات به علت اکسیداسیون چربیهای اشباع نشده است که در محل پیوند های دوگانه چربیها و اسیدهای چرب انجام می گیرد

ج) تشخیص چربیهای اشباع شده از چربیهای اشباع نشده

چند قطره اسید اولئیک یا روغن زیتون را در لوله آزمایش می ریزیم.

 و یک تا دو قطره محلول اسید اسمیک 2% بدان می افزاییم، رنگ سیاهی ایجاد می شود.

این آزمایش با اسید پالمیتیک خالص منفی خواهد بود.

 اسید اسمیک محل پیوندهای دو گانه را اکسید می کند .

استرهای اسید اسمیک که سیاه رنگ می باشند تشکیل می شود

4 - شناسایی گلیسرول درترکیب یک گلیسرید 

در لوله آزمایش کاملاً خشکی یک تا دو قطره روغن زیتون می ریزیم.

 و سپس قدری پودر سولفات پتاسیم بدان می افزاییم.

 و مخلوط را روی شعله حرارت می دهیم .

ابتدا بی سولفات پتاسیم  در 200 درجه حرارت ذوب می شود.

و سپس در اثر حرارت روغن زیتون تجزیه می شود و گلیسرول آن آزاد می گردد.و در اثر بی سولفات پتاسیم که به شدت آبگیر است، گلیسرول تبدیل به آلدئیدی بنام اکرولئین می شود.

بخارات سفید اکرولئین که از لوله متصاعد می شود دارای بوی مشخصی است و باعث تحریک دستگاه تنفسی می گردد.

5 - روشهای مختلف تشخیص گلیسرول

گلیسرول را به چند طریق می توان مشخص کرد:

الف) تبدیل گلیسرول به اکرولئین و تشخیص اکرولئین به وسیله بوی مخصوص آن و یا به وسیله معرف شیف (Schiff).


ب) تبدیل گلیسرول به آلدئید گلیسریک و دی هیدروکسی استن

اگر 1 میلی لیتر گلیسرول را با 20 قطره آب برم مخلوط کنیم . و برای مدت 20 دقیقه در آب جوش بگذاریم رنگ محلول کاملاً از بین می رود. در صورتیکه رنگ به کلی از بین نرود، باز محلول را می جوشانیم تا بیرنگ شود. در این عمل مخلوطی از آلدئیدگلیسریک و دی اکسی استن در اثر اکسیداسیون گلیسرول به وسیله آب برم به وجود می آید.

/ 1 نظر / 36 بازدید
محمد علی محمدی

با عرض پوزش ببخشید مزاحمتون شدم میخواستم ببینم خانم افضل نیا در ارتباط با شناسایی لیپیدها (عملی) مطلب دارین؟ مرسی