استفاده از باکتری های سودمند در درمان آلرژی

 از میکروبهای سودمند یا در اصطلاح پروبایوتیک می توان برای درمان نوعی آلرژی تنفسی موسوم به تب یونجه بهره گرفت.

جدیدترین شماره نشریه پزشکی آلرژی بالینی و تجربی نوشت: مصرف روزانه نوشابه های حاوی باکتری های سودمند یا در اصطلاح پروبایوتیک ، علایم حساسیت های تنفسی را در مبتلایان به تب یونجه کاهش می دهد.

به گفته پژوهشگران : استفاده از پروبایوتیک ها از طریق تغییر و تنظیم پاسخ دستگاه ایمنی بدن به مواد حساسیت زا نظیر گرده گل ها از بروز علایم آلرژی پیشگیری می کند.

دانشمندان امیدوارند با تکمیل این بررسی به راهکار مناسبی برای پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری های حساسیتی دست یابند.

/ 2 نظر / 13 بازدید
زیتون (تغذیه اعصاب وروان شناسی)

اصلاح سرماخوردگی وآلرژی کلا خرافات است افزایش اسیدبدن نسبت به بازآن زیاداست من زیادپنی سیلین وانتی هیستامین مصرف میکردم چندسال بااستفاده ازخوردن غذاهای گرم وخشک متوجه شدم که چه ظلم احمقانه ا ی وزارت بهداشت درحق من و...میکرده است که سم بخوردم میداده لذااین چندسال به لطف خدانه مریض شدم نه داروخوردم درحالیکه سالهای ماقبلش من بطورمیانگین هریک ماه به پزشک مراجعه میکردم وامپول ودارومصرف میکردم البته تیپ من بلغمی است که علاوه برغذاهای گرم وخشک عسل هم مصرف میکنم اگرهمه پزشکان زیرنظرسازمان جهانی بهداشت جلسه بگیرندکه من شیریا لیمویاسوپ یا هرسردوتردیگری رامصرف کنم اینکاررانخواهم کرد ممکن است برخی چیزها توی کاهش موثرباشد اما لحظه ای است وقابل دوام وتعمیم نیست الاغذا